Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ILS TRANSLATION AGENCY

ILS ROBERT FIUTAK  logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ILS TRANSLATION AGENCY
Adres / Adresse: ul. Wróblewskiego 18
Miasto / Ville: Łódź
Kod pocztowy / Code Postal: 93-578
Kraj / Pays: Polska
Email #1: office@tlumaczymy.org
Strona WWW / Site web: www.tlumaczymy.org / www.ilstranslations.eu
Sektor działalności / Secteur: tłumaczenia
Telefon / Téléphone: (+48) 42 63 10 362 / (+48) 505 176 031
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Robert FIUTAK
E-mail: robert.fiutak@tlumaczymy.org
Stanowisko / Fonction: Country Manager / Dyrektor zarządzający
Telefon / Téléphone: (+48) 505 17 60 31
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski, niemiecki
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Magdalena CHOJNACKA
E-mail: magdalena.chojnacka@tlumaczymy.org
Stanowisko / Position: Senior Project Manager
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski, niemiecki