Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

INTER WORK

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: INTER WORK AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ
Adres / Adresse: Ul. Kaczeńcowa 25
Miasto / Ville: Łódź
Kod pocztowy / Code Postal: 91-214
Kraj / Pays: Polska
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: JENDRZEJCZAK Krystyna
Telefon / Téléphone: +48 729 308 986
Kontakt w języku / Langues: polski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: JENDRZEJCZAK Katarzyna
E-mail: interwork.work@hotmail.com
Stanowisko / Position: Représentant, Mandataire / Reprezentant, Pełnomocnik
Telefon / Téléphone: +48 781 940 081
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski