Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

INTERIM LOW COST

LOGO ILC FORMAT JPEG
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: INTERIM LOW COST
Adres / Adresse: 2 rue Henri Bergson
Miasto / Ville: Strasbourg
Kod pocztowy / Code Postal: 67200
Kraj / Pays: Francja
Email #1: contact@interimlowcost.com
Strona WWW / Site web: http://www.interimlowcost.fr/
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: 33 06 72 62 20 38
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Edith DE PIZZOL
E-mail: edithdepizzol@gmail.com
Stanowisko / Fonction: Chargée de mission
Telefon / Téléphone: 33 06 72 62 20 38
Kontakt w języku / Langues: francuski