Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

INTERIMAX INTERNATIONAL SP ZOO SKA

interimax international PT
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: INTERIMAX INTERNATIONAL
Adres / Adresse: Ul. Wielopole 1
Miasto / Ville: Kraków
Kod pocztowy / Code Postal: 31-072
Kraj / Pays: Polska
Email #1: krakow@interimax.com
Strona WWW / Site web: www.interimax.com
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: +48 12 379 39 93
Fax: +48 12 379 39 10
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Mirosław WOŚ
E-mail: miroslaw.wos@interimax.com
Stanowisko / Fonction: Prezes Zarządu Komplementariusza / Président du Conseil d'Administration
Kontakt w języku / Langues: polski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: CZERWONKA Elżbieta
E-mail: elzbieta.czerwonka@interimax.com
Stanowisko / Position: Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu i Obsługi - Rynki Frankofońskie / Directeur du Développement - Pays francophones
Telefon / Téléphone: +48 798 257 592
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski