Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

INVENTO SP. Z O.O.

invento PT
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: INVENTO SP. Z O.O.
Adres / Adresse: Wołoska 22a
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 02-675
Kraj / Pays: Polska
Email #1: office@invento.net.pl
Strona WWW / Site web: www.invento.net.pl
Sektor działalności / Secteur: przemysł, rolno-spożywczy
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Łukasz Kręski
E-mail: lukasz.kreski@invento.net.pl
Stanowisko / Fonction: PDG / Dyrektor Generalny
Telefon / Téléphone: 00 48 22 378 55 56
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski