Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

IPF Jobs SARL

IPF Jobs
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: IPF Jobs SARL
Adres / Adresse: 121 Avenue des Champs Elysées
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75008
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.ipf.jobs
Szczegółowy opis (polski): IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych, w tym w szczególności w outsourcingu pracowników fizycznych. Główna działalność firmy jest prowadzona w Polsce, we Francji i Niemczech.
IPF Group świadczy usługi dla ponad 300 klientów oraz zatrudnia ok. 1000 wyspecjalizowanych pracowników, m.in. dla przemysłu spożywczego, metalurgicznego, samochodowego. Firma pomaga klientom w rekrutacji i zatrudnieniu pracowników oraz wspiera ich w produkcji, zapewniając jej ciągłość.
IPF Group jest członkiem Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Firma jest laureatem konkursu „Diamenty Forbesa 2016”.
Szczegółowy opis (francuski): IPF Jobs SARL – une filiale de l’IPF GROUP à Paris, partenaire des entrepreneurs français. IPF Jobs est une agence de travail temporaire qui vous permet de répondre rapidement et efficacement à vos besoins en personnel qualifié. IPF Jobs dipose d’une base de candidats qualifiés et ayant déjà fait leurs preuves. L’agence IPF recrute pour les secteurs suivants: métallurgie, agroalimentaire, mécanique de precision, automobile, production de machines et d’équipement et dans le secteur du bois.
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: 00 33 01 53 57 29 03
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Jean Christophe MARTIN
E-mail: jcmartin@ipf.jobs
Stanowisko / Fonction: Directeur des Opérations / Dyrektor operacyjny
Telefon / Téléphone: 33 06 42 10 99 78
Kontakt w języku / Langues: francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Anna PALUSINSKA
E-mail: anna.palusinska@ipf.jobs
Stanowisko / Position: Responsable administratif et comptable/Kierownik ds. administracyjnych i księgowych
Telefon / Téléphone: 33 01 53 57 29 03
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski