Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ITM POLSKA Sp. z.o.o

Muszkieterowie
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ITM POLSKA
Adres / Adresse: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
Miasto / Ville: Tarnowo Podgórne
Kod pocztowy / Code Postal: 62-080
Kraj / Pays: Polska
Email #1: mgradecka@mousquetaires.com
Strona WWW / Site web: www.muszkieterowie.pl
Szczegółowy opis (polski): ITM Polska stoi na czele polskich Muszkieterów, którzy są:
• zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami "dom i ogród" Bricomarché,
• największą grupą franczyzową w Polsce pod względem obrotów w kategorii supermarketów spożywczych oraz dom i ogród,
• oryginalną franczyzą - każdy z Muszkieterów zarządza swoim sklepem w oparciu o zasady wspólnego systemu, pełniąc równocześnie funkcję w strukturach centralnych,
• zespołem rodzinnych przedsiębiorstw, będących blisko lokalnych społeczności i podejmujących liczne inicjatywy dobroczynne oraz społeczne,
• kupcami, którzy realizują koncepcję "przyjaznego sklepu" oferującego niskie ceny, bliską lokalizację oraz przyjemne i wygodne zakupy,
• liderami w swoich kategoriach (Intermarché pod względem efektywności handlowej, a Bricomarché pod względem ilości punktów sprzedaży). Każdy z przedsiębiorców jest szefem niezależnej firmy - Muszkieterem, który poświęca swój czas i kapitał zarządzając jednym lub kilkoma punktami sprzedaży. Kierując niezależnymi przedsiębiorstwami Muszkieterowie są jednocześnie członkami Grupy i mogą stać się udziałowcami Spółki Cywilnej Muszkieterów, której własnością są wszystkie struktury operacyjne.
Szczegółowy opis (francuski): L’ITM Polska est une entreprise qui gère les Mousquetaires, groupement de chefs d’entreprises indépendants, le plus important réseau de franchise sur le marché polonais en termes de chiffre d’affaires dans la catégorie « magasins alimentaires et magasins pour la maison et le jardinage ». Le groupement de franchiseurs original possède sa particularité : chaque adhérent assume à la fois deux rôles, la gestion de sa propre entreprise conformément aux règles d’un système commun et une fonction opérationnelle d’encadrement au sein des structures communes du groupement. Les adhérents en Pologne gèrent les magasins alimentaires « Intermarché » ainsi que les magasins de bricolage pour la maison et le jardinage « Bricomarché ». Ces entreprises familiales ambitionnent la création des points de vente qui offrent la meilleure offre aux meilleurs prix dans un cadre agréable et près du domicile. Les mousquetaires participent à de nombreuses initiatives citoyennes de solidarité, s’investissent dans la vie locale et se veulent être toujours au plus près des habitants.
Sektor działalności / Secteur: handel i dystrybucja
Telefon / Téléphone: +48 61 665 11 02
Fax: +48 61 812 72 10
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Philippe JAMMES
E-mail: pjammes@mousquetaires.com
Stanowisko / Fonction: Directeur Général / Dyrektor Generalny
Telefon / Téléphone: + 48 61 665 11 02
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Sonia ALEKSANDER-LORO
E-mail: sloro@mousquetaires.com
Stanowisko / Position: Chargée de mission
Telefon / Téléphone: + 48 61 665 11 02
Kontakt w języku / Langues: francuski