Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

IWONEX-BUD Iwona Wiercińska

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: IWONEX-BUD Iwona Wiercińska
Adres / Adresse: ul. Generała Kustronia 39
Miasto / Ville: Bielsko-Biała
Kod pocztowy / Code Postal: 43-316
Kraj / Pays: Polska
Email #1: iwonexbud@gmail.com
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +48 33 499 97 77
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Jakub WIERCIŃSKI
E-mail: iwonexbud@gmail.com
Telefon / Téléphone: +33 664 417 888
Kontakt w języku / Langues: polski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Klaudia SADLOK
E-mail: iwonexbud@gmail.com
Telefon / Téléphone: +48 512 570 327
Kontakt w języku / Langues: polski