Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

JCOMMERCE SA

jcommerce_logo_pt
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: JCOMMERCE S.A.
Adres / Adresse: ul. Tadeusza Kościuszki 227
Miasto / Ville: Katowice
Kod pocztowy / Code Postal: 40-600
Kraj / Pays: Polska
Email #1: office@jcommerce.pl
Strona WWW / Site web: www.jcommerce.pl
Sektor działalności / Secteur: informatyczny: Informatyczny / Informatique
Telefon / Téléphone: +48 32 255 36 15
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Michał SOJA
E-mail: michal.soja@jcommerce.pl
Stanowisko / Fonction: International sales director
Telefon / Téléphone: +48 668 400 143
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski