Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

JEAN-PIERRE CAMELIN

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: JEAN-PIERRE CAMELIN
Adres / Adresse: 2 bis rue Dupont de l’Eure
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75020
Kraj / Pays: Francja
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Jean-Pierre CAMELIN
E-mail: jeanpierre.camelin@9business.fr; jp.camelin@gmail.com
Stanowisko / Fonction: Consultant / Konsultant
Kontakt w języku / Langues: