Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ROZWADOWSKI JEAN

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ROZWADOWSKI JEAN
Kraj / Pays: Francja
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
Telefon / Téléphone: (351) 265 670 034
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Jean ROZWADOWSKI
E-mail: jean.rozwadowski@orange.fr
Stanowisko / Fonction: Gérant / Właściciel
Telefon / Téléphone: jean.rozwadowski@orange.fr
Kontakt w języku / Langues: