Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

JOB INNOVATION

job_logo - pt
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: JOB INNOVATION
Adres / Adresse: Ul. Wiosny Ludów 10 pok. 201
Miasto / Ville: Środa Wlkp.
Kod pocztowy / Code Postal: 63-000
Kraj / Pays: Polska
Email #1: biuro@job-innovation.com.pl
Strona WWW / Site web: www.job-innovation.com.pl
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: +48 61 285 24 71
Fax: +48 61 285 24 71
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Ilona Bar
E-mail: i.bar@job-innovation.com.pl
Stanowisko / Fonction: Prezes Zarządu
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Marlena Antkowiak
E-mail: biuro@job-innovation.com.pl
Stanowisko / Position: Prokurent
Telefon / Téléphone: +48 519 591 014
Kontakt w języku / Langues: polski