Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

KAEFER SA

KAEFER logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: KAEFER SA
Adres / Adresse: ul. Cybernetyki 9
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 02-677
Kraj / Pays: Polska
Email #1: info@kaefer.pl
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +48 22 543 78 00
Fax: +48 22 543 78 10
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Stanisław BULCEWICZ
E-mail: france@kaefer.pl
Stanowisko / Fonction: Directeur d’Agence / Dyrektor Oddziału
Telefon / Téléphone: +33 355 15 51 87 / +33 679 25 10 00
Fax: +33 173 79 01 67
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski