Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Kancelaria Gide doradzała przy transakcji nabycia pakietu kontrolnego Banku Pekao

30-06-2017

Zespół kancelarii Gide kompleksowo wspierał Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w aspektach prawnych zamkniętej 7 czerwca br. historycznej transakcji nabycia przez PFR i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) pakietu ok. 32,8% akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) od  UniCredit S.p.A. (UniCredit).

7 czerwca br. została sfinalizowana transakcja nabycia przez PFR i PZU ok. 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych po tym, jak 4 maja br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na realizację transakcji w wykonaniu umowy nabycia akcji zawartej w grudniu 2016 r. W wyniku realizacji transakcji PZU stał się właścicielem 52,49 mln (ok. 20%), a PFR 33,6 mln (ok. 12,8%) akcji Banku Pekao. Jest to jedna z największych i najistotniejszych transakcji przeprowadzonych w ostatnich latach w polskim sektorze finansowym.

W toku prac nad tym projektem prawnicy kancelarii Gide doradzali PFR m.in. podczas negocjowania umowy nabycia akcji Banku Pekao od UniCredit oraz pozostałej dokumentacji związanej z transakcją, w tym porozumienia akcjonariuszy ustalającego zasady współpracy PFR i PZU po nabyciu akcji Banku Pekao, oraz umowy konsorcjum określającej warunki i zasady przeprowadzenia przez PFR i PZU transakcji nabycia akcji Banku Pekao.

Ponadto w ramach transakcji prawnicy kancelarii Gide doradzali PFR podczas negocjowania umowy pożyczki udzielonej PFR przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w celu częściowego sfinansowania zakupu akcji Banku Pekao oraz dokumentacji powiązanej z umową pożyczki.

Po stronie kancelarii Gide w pracach nad projektem uczestniczyli:

  • w zakresie negocjowania umowy sprzedaży akcji, porozumienia akcjonariuszy oraz umowy konsorcjum: partnerzy Dariusz TokarczukMateusz Chmielewski oraz adwokat Dorota Jenerowicz,
  • w zakresie negocjowania umowy pożyczki oraz powiązanej dokumentacji: partner Paweł Grześkowiak oraz radcy prawni Marta Karmińska oraz Paweł Wasiel.

PFR (Polski Fundusz Rozwoju S.A.) to grupa finansowa należąca do Skarbu Państwa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. W ramach opisywanej transakcji celem PFR, jako długoterminowego strategicznego partnera finansowego, jest wspieranie PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy bankowej o dużym potencjale wzrostu.

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) to największe polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. W wyniku transakcji przejęcia Banku Pekao grupa PZU stała się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, wiodącą zarówno w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym, jak i zarządzaniu aktywami.

Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) to jedna z największych i najstarszych polskich instytucji finansowych. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

_________


Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 40 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii są między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 15 biur i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

gide.com

@GideLawFirm

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)

Katarzyna Lipińska

Communications & Marketing

tel. +48 22 344 00 86

katarzyna.lipinska@gide.com

Gide (Francja)

Natacha Boigegrain

Business Development & Communications Director

tel. +33 (0)1 40 75 60 24

natacha.boigegrain@gide.com

Sandra Godon

Communications Manager

tel. +33 (0)1 40 75 37 80

godon@gide.com

Havas

Mathieu Bonnefond

tel. +33 (0)6 72 73 92 46

mathieu.bonnefond@havas.com

Charlotte Lazimi

tel. +33 (0)6 84 79 16 27

charlotte.lazimi@havas.com