Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

KKP KOTULSKI KOHLER

kkp-logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: KKP KOTULSKI KOHLER
Adres / Adresse: ul. Mickiewicza 21
Miasto / Ville: Katowice
Kod pocztowy / Code Postal: 40-085
Kraj / Pays: Polska
Email #1: j.kohler@kkplegal.com
Strona WWW / Site web: www.kkplegal.com
Szczegółowy opis (polski): Kancelaria Adwokacka, Aspekty prawa gospodarczego
Szczegółowy opis (francuski): Cabinet d'avocats, Aspects de droit des affaires
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: +48 32 608 20 18
Fax: +48 32 608 20 19
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Kohler Jacek
E-mail: j.kohler@kkplegal.com
Stanowisko / Fonction: Avocat / Adwokat
Telefon / Téléphone: +48 32 608 20 18
Fax: +48 32 608 20 19
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski, niemiecki