Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

KOPEX

kopex group
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: KOPEX
Adres / Adresse: Ul. Grabowa 1
Miasto / Ville: Katowice
Kod pocztowy / Code Postal: 40-172
Kraj / Pays: Polska
Email #1: kopex@kopex.com.pl
Strona WWW / Site web: www.kopex.com.pl
Szczegółowy opis (polski): Gornictwo: górnictwo
- realizacja kompleksowych przedsięwzięć górniczych , w tym budowa obiektów podziemnych, drążenie wyrobisk udostępniających , wyrobisk poziomych i pionowych
- dostawa maszyn i urządzeń górniczych do eksploatacji podziemnej i odkrywkowej minerałów oraz urządzeń dla mechanicznej przeróbki węgla
- obrót energią elektryczną
- eksport surowców i towarów masowych
Szczegółowy opis (francuski): Industrie minière: projets d’exploitation minière, machines et l’equipement minier, commerce de l'électricité, exportations de matières premières et de marchandises en vrac
Sektor działalności / Secteur: przemysł
Telefon / Téléphone: 00 48 32 604 73 20
Fax: 00 48 32 604 71 00
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Pisarek Iwona
E-mail: iwona.pisarek@kopex.com.pl
Stanowisko / Fonction: Dyrektor Biura Handlowego
Telefon / Téléphone: 00 48 32 604 70 00
Fax: 00 48 32 604 71 00
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski, niemiecki