Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

KRAKBAU Sp. z o.o.

5_1announceurs_KRAKBAU
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: KRAKBAU Sp. z o.o.
Adres / Adresse: ul.Hamernia 50
Miasto / Ville: Kraków
Kod pocztowy / Code Postal: 30-145
Kraj / Pays: Polska
Email #1: biuro@krakbau.com.pl
Email #2: www.krakbau.com.pl
Szczegółowy opis (francuski): gros travaux; construction de tunnels
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: 00 48 12 623 34 60
Fax: 00 48 12 626 56 90
Region / Région: małopolskie
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Tajak Halina
Stanowisko / Fonction: Directeur Adjoint
Telefon / Téléphone: 00 48 12 623 34 71
Fax: 00 48 12 626 56 90
Kontakt w języku / Langues: polski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Kaliski Jerzy
Stanowisko / Position: Président Directeur Général
Kontakt w języku / Langues: polski