Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP

kramer Levin www
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP
Adres / Adresse: 47, avenue Hoche
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75008
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.kramerlevin.com
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: 33 01 44 09 46 00
Fax: 33 01 44 09 46 01
Region / Région: France
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Antoine Paszkiewicz
E-mail: apaszkiewicz@kramerlevin.com
Stanowisko / Fonction: avocat associé
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Katarzyna Bejot
E-mail: kbejot@kramerlevin.com
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski