Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

LINTER S.A.

LIN
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: LINTER S.A
Adres / Adresse: Ul. Piłsudskiego 57a
Miasto / Ville: Wolbrom
Kod pocztowy / Code Postal: 32-340
Kraj / Pays: Polska
Email #1: linter@lintergroup.eu
Strona WWW / Site web: www.lintergroup.eu
Sektor działalności / Secteur: biuro projektów, konstrukcyjno - budowlane, przemysł hutniczo-metalurgiczny
Telefon / Téléphone: 48 32 793 71 12
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Dariusz ŁAZARCZYK
E-mail: dlazarczyk@lintergroup.eu
Stanowisko / Fonction: Prezes Zarządu / Président du Conseil d'Administration
Telefon / Téléphone: 48 784 050 505
Kontakt w języku / Langues: polski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Magdalena GONDEK-POGODA
E-mail: mgondek@lintergroup.eu
Stanowisko / Position: Dyrektor ds. Rozwoju / Directeur développement
Telefon / Téléphone: 48 607 088 107
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski