Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE SAS

maflow
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE SAS
Adres / Adresse: CS 60897 « Le jardin d’Entreprises », 2 Avenue Gustave Eiffel
Miasto / Ville: Chartres Cedex
Kod pocztowy / Code Postal: 28000
Kraj / Pays: Francja
Email #1: info@maflow.net
Strona WWW / Site web: www.maflow.fr
Sektor działalności / Secteur: rolno-spożywczy, samochodowy
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Nadine Bressand
E-mail: nadine.bressand@maflow.com
Stanowisko / Position: Responsable Comptable et Financier
Telefon / Téléphone: +33 237304234
Kontakt w języku / Langues: francuski