Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

MakoLab S.A.

logo-makolab-
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: MakoLab S.A.
Adres / Adresse: ul. Demokratyczna 46
Miasto / Ville: Łódź
Kod pocztowy / Code Postal: 93-430
Kraj / Pays: Polska
Email #1: office@makolab.com
Strona WWW / Site web: www.makolab.com
Sektor działalności / Secteur: informatyczny: Informatyczny / Informatique
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Ewa Szymankiewicz
E-mail: ewa@makolab.com
Stanowisko / Fonction: Regional Business Director
Telefon / Téléphone: +33 6 12 83 70 19
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski