Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

MEDI-SYSTEM Sp. z o.o.

logo_MEDIsystem
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: MEDI-SYSTEM Sp. z o.o.
Adres / Adresse: ul. Prosta 69
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 00-838
Kraj / Pays: Polska
Email #1: medisystem@medisystem.pl
Strona WWW / Site web: www.medisystem.pl
Sektor działalności / Secteur: medyczny i farmaceutyczny
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Magdalena Michalska
E-mail: magdalena.michalska@medisystem.pl
Stanowisko / Fonction: PR Manager
Telefon / Téléphone: +48 881 910 783
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski