Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

MONT-INOX

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: MONT-INOX
Adres / Adresse: ul. Kiczury 12A
Miasto / Ville: Sanok
Kod pocztowy / Code Postal: 38-500
Kraj / Pays: Polska
Email #1: info@montinox.com.pl
Strona WWW / Site web: www.montinox.com.pl
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane, przemysł
Telefon / Téléphone: 48 13 464 17 74
Fax: 48 13 464 17 74
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Witold DUSZCZYŃSKI
E-mail: info@montinox.com.pl
Stanowisko / Fonction: Członek Zarządu
Telefon / Téléphone: 48 13 464 17 74
Kontakt w języku / Langues: polski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Celina MĄCZAŁOWSKA
E-mail: info@montinox.com.pl
Stanowisko / Position: Specjalista ds. kadr i administracji
Telefon / Téléphone: 48 694 590 960
Kontakt w języku / Langues: polski