Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

NATALEX

index_logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: NATALEX
Adres / Adresse: 5-7,av. E.Branly
Miasto / Ville: Villepinte
Kod pocztowy / Code Postal: 93-420
Kraj / Pays: Francja
Email #1: s.stepien@natalex.fr
Szczegółowy opis (francuski): distribution
Sektor działalności / Secteur: dystrybucja
Telefon / Téléphone: 00 33 141 51 11 86
Fax: 00 33 141 51 11 88
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Stępień Stanisław
Stanowisko / Fonction: Directeur Commercial
Kontakt w języku / Langues: francuski