Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

NEXITY Polska

logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: NEXITY Polska
Adres / Adresse: ul. Chałubińskiego 8
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 00-613
Kraj / Pays: Polska
Strona WWW / Site web: www.nexity.pl
Szczegółowy opis (francuski): Promotion Immobilière
Sektor działalności / Secteur: inne
Telefon / Téléphone: + 48 224 804 545
Fax: +48 22 449 01 61