Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

NOTTING HILL SARL

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: NOTTING HILL SARL
Adres / Adresse: 300b rue Marcel Paul
Miasto / Ville: Champigny-sur-Marne
Kod pocztowy / Code Postal: 94500
Kraj / Pays: Francja
Email #1: immoprom@yahoo.fr
Sektor działalności / Secteur: nieruchomości
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Dariusz Kołda
Stanowisko / Fonction: Gérant
Telefon / Téléphone: +33 658 00 94 03
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Marie-Thérèse Kołda
Stanowisko / Position: Assistante
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski