Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

O IZBIE

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji już od 1994 r. aktywnie uczestniczy w rozwijaniu współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Francją. Została powołana na mocy rozporządzenia ministerialnego z dnia 2 maja 1997, na bazie utworzonego w 1994 roku stowarzyszenia France Pologne Entreprises (Francja Polska- Przedsiębiorczość). PIHPF jest organizacją pozarządową typu niekomercyjnego utrzymującą się ze składek członkowskich oraz symbolicznych opłat za świadczone usługi.


Polska Izba zrzesza zarówno firmy polskie jak i francuskie, wśród których znajdują się przedstawiciele głównych sektorów gospodarki: energetyki, budownictwa, przemysł metalurgiczny, przemysł rolno-spożywczy, transport, usługi i telekomunikacje.

  • Głównym zadaniem Izby jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i francuskimi podmiotami gospodarczymi oraz reprezentowanie interesów ekonomicznych firm członkowskich.
  • Zadania realizujemy poprzez organizację licznych akcji promocyjnych, seminariów, śniadań biznesowych oraz konferencji, które stanowią platformę wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy przedsiębiorstwami francuskimi i polskimi.
  • Eksperci Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w oparciu o fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie we współpracy z Ambasadą PR we Francji oraz licznymi instytucjami rządowymi i organizacjami gospodarczymi świadczą usługi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem kontaktów handlowych z francuskimi podmiotami.