Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Observatoire de la Protection Sociale

LOGO
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: Observatoire de la Protection Sociale
Adres / Adresse: 149, rue de l'Ourcq
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75019
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: https://www.observatoireprotectionsociale.org
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Meriem SELMANI
E-mail: meriem.selmani@observatoireprotectionsociale.org
Stanowisko / Fonction: Présidente
Telefon / Téléphone: + 33 1 77 14 08 93
Kontakt w języku / Langues: francuski, angielski, niemiecki