Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

OFERTY

W niniejszej rubryce mogą Państwo przeglądać aktualne ofety pracy, oferty handlowe jak i CV potencjalnych kandydatów.

Mają Państwo także możliwość zamieszczenia ofert jak i CV, wystarczy wysłać treść oferty lub CV (w formacie PDF: NAZWISKO_Imie.pdf) na adres mailowy: secretariat@ccipf.org Po opublikowaniu otrzymaja Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem publikacji.

Przesłanie pliku jest rόwnoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobistych w sieci internetowej.

Oferty pracy Oferty handlowe CV kandydatów