Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

OKNOPLAST FRANCE

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: OKNOPLAST FRANCE
Adres / Adresse: 85 Rue de Rennes
Miasto / Ville: Cesson-Sévigné
Kod pocztowy / Code Postal: 35510
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: http://www.oknoplast.fr/
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Gilles Carre
E-mail: BureauFrance@oknoplast.com
Stanowisko / Fonction: Prezes / PDG
Kontakt w języku / Langues: francuski