Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

SUNET PHU

Sunet logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: SUNET PHU
Adres / Adresse: ul. Strzelców Bytomskich
Miasto / Ville: Opole
Kod pocztowy / Code Postal: 45-084
Kraj / Pays: Polska
Email #1: sekretariat@sunet.com.pl
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +48 77 458 08 46
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: SURYNT Dariusz
E-mail: dariusz.surynt@osada-sniezka.pl
Stanowisko / Fonction: Gérant / Właściciel
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski