Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

PALUSINSKI EURL

logo PALUSINSKI white - pt
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: PALUSINSKI EURL
Adres / Adresse: 36 rue du Louvre
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75001
Kraj / Pays: Francja
Sektor działalności / Secteur: biuro projektów, nieruchomości
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Tomasz PALUSINSKI
E-mail: palusinski.tomasz@gmail.com
Stanowisko / Fonction: Architecte
Telefon / Téléphone: 00 33 614 31 04 75
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski