Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

PIERRE GROMNICKI AVOCAT

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: PIERRE GROMNICKI AVOCAT
Adres / Adresse: 6 rue Paul Valery
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75116
Kraj / Pays: Francja
Email #1: pierre.gromnicki@pgavocat.com
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: 0153705454
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Pierre Gromnicki
E-mail: pierre.gromnicki@pgavocats.com
Telefon / Téléphone: 0618922269
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski