Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

PIERRE MENAT CONSEIL

Pierre Menat Conseil LOGO
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: PIERRE MENAT CONSEIL
Adres / Adresse: 48 Quai Alphonse le Gallo
Miasto / Ville: Boulogne Billancourt
Kod pocztowy / Code Postal: 92100
Kraj / Pays: Francja
Email #1: pierre@menat-conseil.fr
Strona WWW / Site web: www.menat-conseil.eu
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
Telefon / Téléphone: 33 9 63 26 69 61
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Pierre MENAT
E-mail: pmenat@yahoo.fr
Stanowisko / Fonction: Président / Prezes
Telefon / Téléphone: 33 6 33 79 21 79
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski