Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

POLAND WORKFORCE SP. ZO.O. S.K.A.

logo poland workforce 12 03 2014
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A.
Adres / Adresse: ul. Nenckiego 136 A
Miasto / Ville: Wrocław
Kod pocztowy / Code Postal: 52-223
Kraj / Pays: Polska
Email #1: info@polandworkforce.com
Strona WWW / Site web: www.polandworkforce.com
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: +48 71 79 33 680
Fax: +48 71 79 33 681
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Radosław GAŁKA
E-mail: rgalka@polandworkforce.com
Stanowisko / Fonction: Prezes Zarządu / Président du Conseil d'Administration
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Aleksandra WINTER-WICHA
E-mail: marketing@polandworkforce.com
Stanowisko / Position: Marketing Manager
Telefon / Téléphone: + 48 691 808 933
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski