Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

POLSKI HR LEASING

phr_leasing_logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: POLSKI HR - LEASING SP. Z O.O.
Adres / Adresse: ul. Kurniki 4
Miasto / Ville: Kraków
Kod pocztowy / Code Postal: 31-156
Kraj / Pays: Polska
Email #1: info@polskihr.eu
Strona WWW / Site web: www.polskihr.eu
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: +48 12 357 22 66
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Karolina SERWAŃSKA
E-mail: karolina.serwanska@polskihr.eu
Stanowisko / Fonction: Prezes Zarządu / Président du Conseil d’Administration
Kontakt w języku / Langues: polski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Mariusz KOPEĆ
E-mail: mariusz.kopec@polskihr.eu
Stanowisko / Position: Key Account Manager
Telefon / Téléphone: +48 735 933 890
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski