Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

PROCONTRA SARL

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: PROCONTRA SARL
Adres / Adresse: 36 rue du Louvre
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75001
Kraj / Pays: Francja
Email #1: procontra@free.fr
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +33 6 83 92 62 82
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Anna TOMASZ
E-mail: annatomasz@free.fr
Stanowisko / Fonction: responsable
Telefon / Téléphone: +33 6 83 92 62 82
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, niemiecki