Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

PRODAMEX

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: PRODAMEX
Adres / Adresse: 7 rue des Arènes
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75005
Kraj / Pays: Francja
Email #1: prat@chimedit.com
Sektor działalności / Secteur: inne
Telefon / Téléphone: 01 45 35 84 50
Fax: 01 45 35 26 31
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Prat Barbara
E-mail: prat@chimedit.com
Stanowisko / Fonction: Gérante
Telefon / Téléphone: 01 45 35 84 50, 06 60 12 43 66
Fax: 01 45 35 26 31
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski