Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

c
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
Adres / Adresse: ul. Gen. J. Hallera 32
Miasto / Ville: Działdowo
Kod pocztowy / Code Postal: 13-200
Kraj / Pays: Polska
Email #1: ciechbud@data.pl
Strona WWW / Site web: www.ciechbud-dzialdowo.pl
Szczegółowy opis (polski): Konstrukcyjno - Budowlane
Szczegółowy opis (francuski): Construction- BTP
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +48 25 697 25 65
Fax: +48 25 697 51 46
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Kozłowski Jarosław
Stanowisko / Fonction: Président du Conseil d'Administration
Telefon / Téléphone: + 48 502 183 039
Kontakt w języku / Langues: