Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

RACZKOWSKI PARUCH

RACZKOWSKI - LOGO
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: RACZKOWSKI PARUCH
Adres / Adresse: ul. Bonifraterska 17
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 00-203
Kraj / Pays: Polska
Email #1: office@raczkowski.eu
Strona WWW / Site web: www.raczkowski.eu
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: +48 22 380 42 50
Fax: +48 22 380 42 51
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: STĘPIŃSKA-DUCH Dominika
E-mail: Dominika.Stepinska-Duch@raczkowski.eu
Stanowisko / Fonction: Avocat, Associée / Adwokat, Partner
Telefon / Téléphone: +48 22 380 42 77 | +48 692 067 352
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: OWCZARSKA Katarzyna
E-mail: katarzyna.owczarska@raczkowski.eu
Stanowisko / Position: PA to Business Crime Practice Partner, Communications Specialist
Telefon / Téléphone: +48 22 380 42 77
Fax: +48 22 380 42 51
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski