Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

RACZKOWSKI PARUCH

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: RACZKOWSKI
Adres / Adresse: ul. Bonifraterska 17
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 00-203
Kraj / Pays: Polska
Email #1: office@raczkowski.eu
Strona WWW / Site web: www.raczkowski.eu
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: +48 22 380 42 50
Fax: +48 22 380 42 51
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Katarzyna Sarek-Sadurska
E-mail: katarzyna.sarek-sadurska@raczkowski.eu
Stanowisko / Fonction: Radca prawny / partner
Telefon / Téléphone: +48 22 380 42 50
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski