Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

REAL CONSTRUCT

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: REAL CONSTRUCT
Adres / Adresse: ul. Siewna 44
Miasto / Ville: Kraków
Kod pocztowy / Code Postal: 31-231
Kraj / Pays: Polska
Email #1: real@realconstruct.pl
Strona WWW / Site web: www.realconstruct.pl
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: 48 12 623 38 00
Fax: 48 12 623 38 01
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Marcin BORCZOWSKI
E-mail: real@realconstruct.pl
Stanowisko / Fonction: Prokurent
Telefon / Téléphone: 48 12 623 38 00
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Maciej TOMAŚ
E-mail: real@realconstruct.pl
Stanowisko / Position: Dyrektor ds. exportu
Telefon / Téléphone: 48 12 623 38 00
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski