Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCI

rewit logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCI
Adres / Adresse: Starodworska 1
Miasto / Ville: Gdańsk
Kod pocztowy / Code Postal: 80-137
Kraj / Pays: Polska
Sektor działalności / Secteur: audyt i doradztwo podatkowe
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: WITEK Piotr
E-mail: piotr.witek@rewit.com.pl
Stanowisko / Fonction: Prezes Zarządu / Président du Conseil d'Administration
Telefon / Téléphone: +48 503 049 693
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Wanda Witek
E-mail: Wanda.witek@rewit.pl
Stanowisko / Position: Dyrektor Biura Zarządu
Kontakt w języku / Langues: polski