Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

RNK FACADE

rnk facade logo 2015
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: RNK FACADE
Adres / Adresse: 39 Ter Rue des Pavillons
Miasto / Ville: Nanterre
Kod pocztowy / Code Postal: 92000
Kraj / Pays: Francja
Email #1: rnkfacade@orange.fr
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +33 (0)1 47 25 06 56
Fax: +33 (0)1 47 25 55 70
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: ZACHER Katarzyna
Stanowisko / Fonction: PDG / Prezes
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: CIEZADLIK Robert
Stanowisko / Position: Directeur / Dyrektor
Telefon / Téléphone: +33 (0)6 98 48 89 33
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski