Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

RSD (Recherche Solution Détachement)

Logo RSD 2016 PT
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: RSD (Recherche Solution Détachement)
Adres / Adresse: 2 rue Henri Bergson
Miasto / Ville: Strasbourg
Kod pocztowy / Code Postal: 67200
Kraj / Pays: Francja
Szczegółowy opis (polski): Reprezentant w świetle ustawy Savary, rekrutacja, szkolenia, gwarancja finansowa dla agencji pracy tymczasowej
Szczegółowy opis (francuski): Représentant loi Savary, recrutement de personnel, formation, garantie financière ETT
Sektor działalności / Secteur: Przedstawiciel Handlowy
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Monica Gallois
E-mail: monica.gallois@job-networks-group.com
Stanowisko / Fonction: Adjointe de Direction- RH
Telefon / Téléphone: 07 61 39 27 18
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski