Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

DBA, MEMBRE DE HLB INTERNATIONAL

DBA, MEMBRE DE HLB INTERNATIONAL
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: DBA, MEMBRE DE HLB INTERNATIONAL
Adres / Adresse: 36, rue du Louvre
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75001
Kraj / Pays: Francja
Email #1: agnieszka.paszkowski@fr-dba.com
Strona WWW / Site web: www.fr-dba.com
Szczegółowy opis (polski): biuro rachunkowe
Szczegółowy opis (francuski): cabinet d'expertises comptables
Sektor działalności / Secteur: audyt i doradztwo podatkowe
Telefon / Téléphone: 00 33 1 42 44 17 50
Region / Région: Ile de France
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Paszkowski Agnieszka
E-mail: agnieszka.paszkowski@fr-dba.com
Stanowisko / Fonction: Comptable / Ksiegowa
Telefon / Téléphone: +33 (0) 1 42 44 21 00
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Palusińska Anna
E-mail: anna.palusinska@fr-dba.com
Stanowisko / Position: Comptable / Ksiegowa
Telefon / Téléphone: +33 (0) 1 42 44 21 00
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski