Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

SELARL Paul DUVAUX

logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: SELARL Paul DUVAUX
Adres / Adresse: 19, rue de Madrid
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75008
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.paulduvaux.com
Sektor działalności / Secteur: audyt i doradztwo podatkowe
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Paul DUVAUX
E-mail: paul.duvaux@gmail.com
Stanowisko / Fonction: gérant
Telefon / Téléphone: +33 1 83 92 14 66
Kontakt w języku / Langues: francuski, angielski