Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

SIPMA S.A.

sipma
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: SIPMA S.A.
Adres / Adresse: ul. Budowlana 26
Miasto / Ville: Lublin
Kod pocztowy / Code Postal: 20-469
Kraj / Pays: Polska
Email #1: info@sipma.pl
Strona WWW / Site web: www.sipma.pl
Sektor działalności / Secteur: przemysł
Telefon / Téléphone: +48 81 44 14 481
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Agnieszka Kolasinska
E-mail: akolasinska@sipma.pl
Stanowisko / Fonction: Regionalny Kierownik Sprzedaży
Telefon / Téléphone: +48 603 077 519
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Witold Rosiek
E-mail: wrosiek@sipma.pl
Stanowisko / Position: Prokurent
Telefon / Téléphone: +48 607 045 235
Kontakt w języku / Langues: polski