Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

SNIC CHAUFFAGE S.A.S.

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: SNIC CHAUFFAGE S.A.S.
Adres / Adresse: 8, avenue Marc Chappey
Miasto / Ville: Vernouillet
Kod pocztowy / Code Postal: 28-500
Kraj / Pays: Francja
Email #1: snic.chauffage@libertysurf.fr
Szczegółowy opis (polski): Mieszkalnictwo / Usługi / Przemysł
Szczegółowy opis (francuski): Habitation / Tertiaire / Industrie
Sektor działalności / Secteur: przemysł
Telefon / Téléphone: 00 33 237 46 40 88, 00 33 237 42 54 48