Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

SOCIETE ARTESIENNE DE FUMISTERIE

logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: SOCIETE ARTESIENNE DE FUMISTERIE
Adres / Adresse: 23, rue de Achille Thumerelle
Miasto / Ville: Avion
Kod pocztowy / Code Postal: 62-210
Kraj / Pays: Francja
Email #1: sapf@sap.fr
Strona WWW / Site web: www.safnord.fr
Szczegółowy opis (polski): Budownictwo
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: 33 321 54 95 95